அறிவிப்பு – இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் – கவிஞர் ஹெச்.ஜி.ரசூலின் பார்வை குறித்த ஓர் உரையாடல்

தகவலுக்காக மட்டும். பெரிதாக்கிப் பார்க்க படத்தின் மீது சுட்டவும்.

விமர்சன அரங்கு அழைப்பிதழ்

கவிஞர் ஹெச்.ஜி.ரசூல் மீதான ஊர்விலக்க நடவடிக்கையைத் திரும்பப் பெறக்கோரி தமிழக எழுத்தாளர்களின் கூட்டறிக்கை

Share

Comments Closed